Vážení členové družstva,
v návaznosti na uvolňování opatření proti koronoaviru, bude opět od 23.4.2020 otevřena kancelář družstva v úředních hodinách. Stále jsou ovšem platná přísná hygienická pravidla, omezení vstupování do bytů (pouze v nutných případech) a pravidelná dezinfekce společných prostor domů, včetně zábradlí, klik, tlačítek atd.

Aktální informace naleznete např. na webových stránkách:

Státní správa:
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/
https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/

Magistrát hl. m. Prahy:
http://www.praha.eu
https://bezpecnost.praha.eu/udalosti/neco-se-deje_24_2_2020

Městská část Praha 11:
https://www.praha11.cz
https://www.praha11.cz/cs/media/aktuality/aktuality-o-koronaviru/
Dopis starosty Prahy 11

Česká pošta:
https://www.ceskaposta.cz
https://www.ceskaposta.cz/omezeni-vnitrostatnich-sluzeb

Vážení členové družstva,
dáváme vám tímto na vědomí, že se termín doručení vyúčtování služeb prodlužuje do 31.8.2020, na základě nově schváleného zákona č.209, o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, konkrétně §7, ve znění – Povinnost poskytovatele služeb doručit vyúčtování služeb příjemci služeb, která by podle § 7 odst. 1 zákona o službách dospěla po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a přede dnem 31. srpna 2020, se považuje za dospělou dnem 1.září 2020.

Družstvo této možnosti využívá z důvodu uplatněné reklamace na PVK a.s., jelikož i v letošním roce došlo k překroční 20% hranice náměru u některých domů.
Vyúčtování bude odesíláno bez zbytečného odkladu ihned po doručení výsledků reklamačního řízení.

Za BDKCH
Petra Karafiátová