situace – ve středu 4.5. byly domy předány ze strany PČR družstvu. V tuto chvíli jsou přístupná patra -2PP – 5p, 6 – 7 patra jsou uzavřena s tím, že do 6.p je možný přístup pouze za přítomnosti zástupce družstva (obvykle pana Kunce). Probíhají práce na vysoušení a odstraňovaání vody z garáží, aby bylo možné zapnout elekktřinu a provést revizi. Další práce na odstraňování škod budou moci proběhnout až po ohledání a zdokumentování rozsahu pojišťovnou. První takové bude probíhat dnes. Po jednání s pojišťovnou budeme vědět více.

Edit 13.5.2022

Proběhlo k dnešnímu dni – dokumentace škod v bytech a ve společných prostorech domu, úklid po hasebním zásahu, revize el.stoupaček a odpadu.

Pojišťovna vydala souhlas s plněním zajišťovacích prací dne – 12.5.2022.

V nejbližších dnech dojde k zajištění objektu náhradním zastřešením a poté zahájí vnitří práce na opravách a sanaci v patrech 1-5 a vyklízení podstřeší. Podrobné informace k plánování prací dostávají nájemníci domů Divišovská 1,3 a Šternovská 2 v pravidelné emailové komunikaci.

Edit 16.5.2022

Výstavba provizorního zastřešení objektu SO04A zahájí 19.5.2022.

29.5.2022

Čekáme na provizorní zastřešení objektu, ke kterému by mělo dojít nejpozději do 1.6.2022. Z důvodu přistavení jeřábu bude omezeno parkování v ulici Šternovská.
Objekt SO04A je v tuto chvíli po kontrole a opravách odpadu vody a tepla. Příští týden zahájí sanace společných prostor a po zastřešení opravy hlavního elektrického vedení.

Edit 9.6.2022

Dne 8.6.2022 byly ukončeny opravy hlavního vedení elektřiny ve všech třech domech a byla zapnuta ee pro společné prostory.


V příštím týdnu, ve dnech 14.,15.,16.6.2022 bude probíhat předávání bytů, jehož součástí bude:
revize ee bytu, revize bytové stanice Meibes, kontrola a soupis poškození bytu.
Terminy pro jednotlivé domy: 14.6. – Divišovská 3, 15.6. – Divišovská 1, 16.6. – Šternovská 2.
Práce budou probíhat od horních 5.pater směrem dolů, na každé patro počítáme cca 1.15 – 1.30hod..
Pro 6. patra bude vypsán samostaný termín.

Káceny budou dřeviny rostoucí v ochranném pásmu horkovodního vedení, mj. stromořadí tvořené dřevinami Sorbus aria – jeřáb muk, rostoucí v travnatém pásu při levé straně komunikace ve směru příjezdu do obytného souboru Kulatý Chodovec. Dohromady se jedná o 22 ks stromů a 3 menší zapojené porosty o celkové ploše 34 m2. Kácení bylo investorem akce řádně oznámeno v souladu s ust. § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Po dokončení prací dojde ve vhodné agrotechnické lhůtě k obnově stromořadí na náklady investora. Vysazeno bude 18 ks stromů dřevin Acer campestre ´Elsrijk´ – javor babyka kultivar.
OŽP MČ Praha 11

Po dnešní bouřce došlo k výpadku zabezpečovacího systému garáží objetku SO01 (není možné otevřít dveře z garáží do domu čipem, pouze klíčem). Po dobu výpadku, je přístup do domů hlavními vchodovými dveřmi.

Edit:

Poškozenou EZS po bouřkách již nelze opavit zdůvodu chybějících náhradních dílů (systém je 16let starý). O zastaralosti systému a již nedostupných náhradních dílech jsme informovali také na poslední členské schůzi. Ze stejného důvodu muselo dojít k (tolik kritizované) plošné výměně domovního systému.

Škodní událost byla nahlášena na GČP, po vyjádření pojišťovny vás budeme informovat.