Vážení členové družstva,
v návaznosti na uvolňování opatření proti koronoaviru, bude opět od 23.4.2020 otevřena kancelář družstva v úředních hodinách. Stále jsou ovšem platná přísná hygienická pravidla, omezení vstupování do bytů (pouze v nutných případech) a pravidelná dezinfekce společných prostor domů, včetně zábradlí, klik, tlačítek atd.

Aktální informace naleznete např. na webových stránkách:

Státní správa:
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/
https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/

Magistrát hl. m. Prahy:
http://www.praha.eu
https://bezpecnost.praha.eu/udalosti/neco-se-deje_24_2_2020

Městská část Praha 11:
https://www.praha11.cz
https://www.praha11.cz/cs/media/aktuality/aktuality-o-koronaviru/
Dopis starosty Prahy 11

Česká pošta:
https://www.ceskaposta.cz
https://www.ceskaposta.cz/omezeni-vnitrostatnich-sluzeb

Vážení členové družstva,
dovolíme si vás informovat, že v průběhu letních měsíců (červenec-srpen) bude probíhat kontrola dodržování požární bezpečnosti společných prostor domů (chodby, schodiště, garážové prostory, sklípky) spojená s úklidem. Vzhledem k nadcházejícímu prázdninovému období, zveřejňujeme tuto informaci v předstihu, aby mohli reagovat i odjíždějící na dovolenou.
Konkrétní termín kontroly pak bude zveřejněn 14 dní před zahájením úklidu na veřejných místech domů a webových stránkách družstva.

Vyzýváme vás tímto k vyklizení společných prostor (chodby, schodiště, garáže, sklípky) od uskladněných předmětů, které tam jsou odloženy s rozporu s vnitřními předpisy družstva (Domovní řád, Garážový řád) a požárními předpisy.

Prostory sklípků jsou výhradně určeny pro ukládání kol, koloběžek, kočárků. Dále je možné uložit předměty jako – lyže, boby, sáňky, koloběžky,…apod.). Nejsou v žádném případě místem pro ukládání nepotřebného nábytku, dalšího zařízení bytu, pneumatik apod..

Upozorňuje opět na skutečnost, že chodby bytového domu jsou požární únikovou cestou, neslouží jako odkládací prostor pro nepotřebné předměty. V souladu s požárními předpisy totiž nesmí být na únikových cestách umístěno NIC, co by bránilo rychlé a bezpečné evakuaci osob. Za nedodržování požárních předpisů bývají stanoveny vysoké pokuty v řádech až milionů Kč.

Děkujeme vám za pochopení a součinnost při dodržování pořádku ve společných prostorech domů.

Za představenstvo BDKCH
P. Karafiátová

Dáváme na vědomí, že od 1.7.2020 do 31.8.2020 budou pokračovat práce na sanacích garážových konstrukcích. V druhé etapě se jedná o objekty SO01 a SO03. Opravy budou probíhat v těchto etapách:
I. etapa: 1.7. – 26.7.2020 – opravy v celém prostoru objektu SO03
II. . etapa: 1.8. – 31.8.2020 – opravy v celém objektu SO01
– 1.8. – 4.8. 2020 – prostor sjezdové rampy
– 5.8. – 11.8. 2020 – část objektu A 1PP+2PP od rampy k malým vratům
– 12.8. – 31.8. 2020 – část objektu B 1PP+2PP od rampy k velkým vratům
Pracovní doba dodavatele byla po dohodě stanovena:
• Po – Pá – 8:00 – 18:00 hod.
• So – Ne – 10:00 – 16:00 hod.
Připomínáme, že v uvedených termínech je nutné vyparkovat vozidla z garážových stání.